top of page
Cupping or Bekam Hijamah is traditional

כוסות רוח בעבר היו התרופה כמעט לכל בעיה בריאותית, כשהרפואה המודרנית תפסה פיקוד אז מקומם של כוסות הרוח נדחק הצידה, והפך להיות כלי שמשתמשים כששום דבר

אחר לא עובד

טיפול
בכוסות רוח

054-6809944

כוסות רוח היא שיטת טיפול אלטרנטיבית שהייתה נפוצה בעבר מאד בעולם, אך אם התפתחות הרפואה המודרנית, השימוש בכוסות רוח הפך להיות "פרימיטיבי" למשך תקופה ארוכה, אך ב20 שנים האחרונות, כשנמצא שלמעשה הרפואה המודרנית חסרה ביכולתה לתת מענה לכל הבעיות, כוסות הרוח חזרו לככב ובגדול.

המבוגרים שביננו זוכרים בטח את המטפל האגדי ה"בייגלמעאכר" שפירושו ביידיש "עושה בייגלה" השמועה מספרת שהכינוי הזה ניתן לו בזכות הסימנים העגולים שעשו כוסות הרוח בהם השתמש בטיפוליו.

את הטיפולים נהג לבצע בשעות הבוקר המוקדמות של היום, בשעה 4 בבוקר הייתה שורת ממתינים ליד פתח ביתו. העדויות מספרות שאנשים היו מגיעים אליו כפופים ויוצאים ישרים וזקופים והטיפול העיקרי שלו היה השימוש בכוסות רוח.

לכוסות רוח מספר תפקידים:

ברמה הרוחנית לפתוח סתימות אנרגטיות שנוצרו - ברפואה האלטרנטיבית ההתייחסות לכל כאב ובעיה היא הבנה כי יש סטגנציה (חסימה) בהולכה האנרגטית בגוף ויש לפתוח את החסימה הזו. הכוסות רוח יוצרים לחץ חזק באיזור שנמצא "תקוע", מייצר סוג של פיצוץ אנרגטי וגורם לזרימה מחודשת של אנרגיה ובאותה מידה של מערכת הדם.

בהסתכלות הגשמית יותר כוסות הרוח גורמים לשבירה של נימי הדם ומייצרים שטפי דם, מה שגורם לגוף לבנות מערכת כלי דם חדשה באיזור ואם היה לפני כן הייתה תקיעות בהולכת הדם, או דלקת באיזור, הריסה של המבנה הקיים עודד את הגוף לערוך שינוי ושיפוץ לאיזור. וכמו שאנו מכירים בחיינו כשאנו משפצים מחדש אז אנו דואגים שהפעם הכשלים שהיו לפני כן לא יחזרו על עצמם, כך גם הגוף.

לרוב כוסות רוח משולבות בטיפולים שלי בהתאם לצורך, אך אלו המתעקשים על כוסות רוח בלבד אני תמיד ממליץ להם לשלב זאת עם עיסוי שכן אז הטיפול שלם בכל חלקיו, והגוף מקבל את המענה האורטופדי השלם שהיה צריך.

:לייעוץ והזמנות התקשר
054-6809944
bottom of page